Organizacja

Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd uczniowski.