Rada Pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Rok szkolny 2023/2024

p. Renata Belaid – religia

p. Aleksandra Bełka –psycholog szkolny

p. Joanna Berndt – geografia

p. Magdalena Bielawska-Małecka – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie

p. Maria Borowicka – chemia

p. Danuta Buryta-Arndt – język polski

p. Alina  Czekała-Skrzypczak – edukacja wczesnoszkolna,  nauczyciel współorganizujący kształcenie

p. Małgorzata Dróbka-Jiers – informatyka

p. Izabela Duszczak – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

p. Adam Dziamara – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

p. Anna Gallas-Ślepecka – język niemiecki

p. Cezary Gdaniec – wychowanie fizyczne

ks. Albert Grudzka – religia

p. Anna Hoppe – matematyka, informatyka

p. Piotr Huszek – fizyka

p. Małgorzata Jakóbek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

p. Katarzyna Jaśkiewicz – język polski, logopedia

p. Lucyna Jurgońska-Pasternak – edukacja wczesnoszkolna

p. Edyta Kałużna – edukacja wczesnoszkolna, muzyka

p. Barbara Kornacka – przyroda, biologia, plastyka,  nauczyciel współorganizujący kształcenie

p. Anna Kozimor – język polski

p. Magdalena Kozimor – edukacja wczesnoszkolna

p. Mariola Królik – język angielski

p. Kornelia Kwasińska – religia

p. Urszula Lach – pedagog szkolny

p. Paulina Łuka – pedagog szkolny

p. Ewelina Łuka-Małecka – edukacja wczesnoszkolna

p. Daria Maciejewska – język polski, nauczyciel bibliotekarz

p. Donata Martenka – wychowanie fizyczne

p. Anna Muszyńska – nauczyciel współorganizujący nauczanie, wychowawca świetlicy

p. Beata Nowicka – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

p. Marek Nowicki – matematyka, technika

p. Anna Panek – język polski

p. Anna Pietrasik – język angielski

p. Anna Polewczyńska – język angielski

p. Anna Poniewierska – język angielski

p. Kamila Pufahl – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie

p. Izabela Rerek – język angielski, logopedia

p. Łukasz Sadłowski – wychowanie fizyczne

p. Ryszard Sell – historia, wiedza o społeczeństwie

p. Agnieszka Spirydow – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, język polski

p. Stanisław Święch – matematyka

p. Lidia Troczyńska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy szkolnej

p. Barbara Tucholska – edukacja wczesnoszkolna

p. Magdalena Wachowska – język polski

p. Aleksandra Walczak – język niemiecki,  nauczyciel współorganizujący kształcenie

p. Teresa Wójcik – edukacja wczesnoszkolna

p. Paulina Ziarnek – matematyka