Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2020/2021

Renata Belaid – religia

Joanna Berndt – geografia

Magdalena Bielawska-Małecka – nauczyciel współorganizujący nauczanie

Bień Alicja – pedagog szkolny

Danuta Buryta-Arndt – język polski

Magdalena Chwaliszewska – logopedia

Katarzyna Chyła – nauczyciel bibliotekarz

Alina  Czekała-Skrzypczak – nauczyciel współorganizujący nauczanie

Małgorzata Dróbka-Jiers – informatyka

Izabela Duszczak – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Adam Dziamara – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Sławomir Gajdziński – wychowanie fizyczne

Anna Gallas-Ślepecka – język niemiecki

Cezary Gdaniec – wychowanie fizyczne

Anna Hoppe – matematyka, informatyka

Piotr Huszek – fizyka

Waldemar Indycki – religia

Małgorzata Jakóbek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Jaśkiewicz – język polski

Lucyna Jurgońska-Pasternak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Edyta Kałużna – edukacja wczesnoszkolna, muzyka

Barbara Kornacka – przyroda, biologia, plastyka

Anna Kozimor – język polski

Magdalena Kozimor – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michał Kozimor – matematyka

Mariola Królik – edukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Kwasek – nauczyciel bibliotekarz

Kornelia Kwasińska – religia

Urszula Lach – pedagog szkolny, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych ? zajęcia socjoterapeutyczne

Paulina Łuka – edukacja wczesnoszkolna

Daria Maciejewska – język polski

Donata Martenka – wychowanie fizyczne

Anna Muszyńska – edukacja wczesnoszkolna

Monika Nawrocka-Paluszkiewicz – chemia

Adam Nowak – muzyka

Beata Nowicka – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Nowicka- doradztwo zawodowe

Marek Nowicki – matematyka, technika

Anna Pietrasik – język angielski

Anna Polewczyńska – język angielski

Anna Poniewierska – język angielski

Kamila Pufahl – edukacja wczesnoszkolna

Łukasz Sadłowski – wychowanie fizyczne

Ryszard Sell – historia, wiedza o społeczeństwie

Wojciech Sobiech – historia

Agnieszka Spirydow – edukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Stanisław Święch – matematyka

Lidia Troczyńska – edukacja wczesnoszkolna, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

Barbara Tucholska – edukacja wczesnoszkolna,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Magdalena Wachowska – język polski

Elżbieta Walas – wychowawca w świetlicy szkolnej

Aleksandra Walczak – język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne, funkcjonowanie osobiste i społeczne

Teresa Wójcik – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

Paulina Ziarnek – matematyka