Rada Pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Rok szkolny 2022/2023

Renata Belaid – religia

Joanna Berndt – geografia

Magdalena Bielawska-Małecka – edukacja wczesnoszkolna

Maria Borowicka – chemia

Danuta Buryta-Arndt – język polski

Alina  Czekała-Skrzypczak – edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Dróbka-Jiers – informatyka

Izabela Duszczak – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Adam Dziamara – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność

Anna Gallas-Ślepecka – język niemiecki

Cezary Gdaniec – wychowanie fizyczne

Benedykta Holc – język polski

Anna Hoppe – matematyka, informatyka

Piotr Huszek – fizyka

Waldemar Indycki – religia

Małgorzata Jakóbek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Jaśkiewicz – język polski, logopedia

Lucyna Jurgońska-Pasternak – edukacja wczesnoszkolna

Edyta Kałużna – edukacja wczesnoszkolna, muzyka

Barbara Kornacka – przyroda, biologia, plastyka

Krystyna Kowalska – logopedia

Anna Kozimor – język polski

Magdalena Kozimor – edukacja wczesnoszkolna

Michał Kozimor – matematyka

Kornelia Kwasińska – religia

Urszula Lach – pedagog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,  zajęcia socjoterapeutyczne

Paulina Łuka – pedagog szkolny

Ewelina Łuka-Małecka – edukacja wczesnoszkolna

Daria Maciejewska – język polski, nauczyciel bibliotekarz

Donata Martenka – wychowanie fizyczne

Magdalena Mrotek-Matuszewska – logopedia

Anna Muszyńska – nauczyciel współorganizujący nauczanie, wychowawca świetlicy

Beata Nowicka – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Nowicki – matematyka, technika

Jarosław Odrobiński – historia

Anna Polewczyńska – język angielski

Anna Poniewierska – język angielski

Izabela Rerek – język angielski

Łukasz Sadłowski – wychowanie fizyczne

Ryszard Sell – historia, wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Spirydow – edukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Stanisław Święch – matematyka, wychowawca w świetlicy szkolnej

Lidia Troczyńska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy szkolnej

Magdalena Wachowska – język polski

Aleksandra Walczak – język niemiecki, – nauczyciel współorganizujący nauczanie

Teresa Wójcik – edukacja wczesnoszkolna

Paulina Ziarnek – matematyka