Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są:   na szczeblu klasy: samorządy klasowe; na szczeblu szkoły: samorząd uczniowski ( w klasach IV – VIII) i Mały Samorząd (kl. II – III). Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować i podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rok szkolny 2022/2023

Zarząd:

Przewodniczący – Jakub Mruk

Zastępca – Wiktor Korga

Sekretarz – Hubert Semrau

Składy klasowych samorządów:

4a – Kacper Kaczka, Klaudia Janowiak, Nadia Osińska

4b – Nina Kownacka, Aleksander Stereńczak, Wiktoria Rudzińska

4c – Cyprian Korpal, Antonina Chęcińska, Lena Redlak

4d – Klaudia Grabowska, Cezary Boniowski, Jan Turbiak

5a – Martyna Betańska, Ida Nawrocka, Marcel Duszczak

5b – Jan Olszewski, Oskar Kasprzyk, Cezary Grochowski

5c – Nikola Jaworska, Zuzanna Roczyńska, Wiktor Szałkowski

6a – Magdalena Walczak, Hubert Semrau, Lena Rybacka

6b – Nadia Siwiak, Daniel Stojek, Janusz Tadych

6c – Alicja Szymańska, Jakub Dróbka, Maksymilian Lewczuk

7a – Pola Badura, Aleksandra Wawrzyniak, Martyna Kucharska

7b – Marika Kobierowska, Marcel Pacholski, Kacper Ożdżyński

8a – Jakub Mruk, Kajetan Szczepański, Julia Adamczyk

8b – Lena Kownacka, Wiktor Michalski, Stanisław Kowalczyk

8c – Filip Kuliński, Bartosz Maciejewski, Wiktor Korga

8d – Nadia Wiśniewska, Iga Żołędziewska, Julia Błaszczyk

Opiekunowie:

p. Anna Kozimor

p. Anna Polewczyńska

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2022/2023

Klasa 2a – Wojciech Bieniaszewski, Lena Kucharczyk, Amelia Wolna

Klasa 2b – Ksawery Charzyński, Natan Makoś, Filip Winnicki

Klasa 2c – Filip Zieliński, Emilia Jarecka, Julia Cofta

Klasa 3a – Dawid Meller, Adam Walczak, Oliwier Stefanów

Klasa 3b – Jakub Łassa, Roksana Kukułka, Oskar Mrotek, Klaudia Tomaszewska

Klasa 3c – Oliwia Szałkowska, Zofia Barcikowska, Michał Ziarnek