Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są:   na szczeblu klasy: samorządy klasowe; na szczeblu szkoły: samorząd uczniowski ( w klasach IV – VIII) i „Mały Samorząd” (kl. I – III). Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować i podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rok szkolny 2020/2021

Zarząd:

Przewodnicząca – Karolina Kukurowska

Jakub Kotarak

Weronika Cybulska

Zofia Lach

Składy klasowych samorządów

4a – Bartłomiej Matuszewski, Hubert Semrau, Lena Rybacka

4b – Zofia Lach, Wojciech Westfal, Zuzanna Jankiewicz

4c – Igor Szczepański, Adrian Rzyduch, Oliwier Czerwiński

5a – Aleksandra Wawrzyniak, Pola Badura, Anna Ziarnek

5b – Natasza Chałabiś, Lena Jaworska, Marcel Pacholski

6a – Julia Adamczyk, Mateusz Kukułka, Aleksander Giczela

6b – Jakub Kościerski, Lena Kownacka, Lena Sadłowska

6c – Filip Szałek, Filip Kuliński, Antoni Duber

6d – Jaśmina Kałużna, Marta Okońska, Julia Błaszczyk

7a – Katarzyna Mocek, Karol Jagodziński, Zuzanna Klemens

7b – Bartosz Tojza, Olga Olszak, Marta Gruenwald

7c – Milena Witkowska, Zuzanna Kozimor, Julia Szefler

7d – Inez Osińska, Marika Pinkowska, Kaja Wolny

7e – Wiktoria Jakubek, Amelia Różańska, Martyna Borzych

8a – Patrycja Strzałkowska, Tymoteusz Łąpieś, Helena Matuszewska

8b – Julian Gruchalski, Aron Janka, Ignacy Kornacki

8c – Weronika Cybulska, Dominika Czerwińska, Paweł Mieruszewski

8d – Szymon Katafiasz, Karolina Kukurowska, Jakub Kotarak

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2020/2021

Klasa 2a – Jagoda Pilarczyk, Julian Małecki

Klasa 2b – Nina Kownacka, Nadia Osińska

Klasa 2c – Paweł Mrotek, Klaudia Grabowska

Klasa 2d – Jan Woźnicki, Wiktoria Nastały

Klasa 3a – Jędrzej Jakubowski, Zofia Rybacka

Klasa 3b – Cezary Grochowski, Oliwia Zielińska

Klasa 3c – Magdalena Nalewajska, Gabriela Duber

Klasa 3d – Magdalena Jańczak, Nikola Jaworska