Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej im. PowstańcówWielkopolskich w Wyrzysku , w ramach programu „Laboratoria Przyszłości ” Laboratoria-Przyszlości-Szkola-Podstawowa-w-Wyrzysku-2-2.docx Zalacznik-nr-1-do-SWZ-formularz-ofertowy.docx Załącznik nr-1a-do-SWZ-formularz-cenowy.xlsx Zalacznik-nr-2-do-SWZ-projekt-umowy.docx Zalacznik-nr-3-do-SWZ-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx Zalacznik-nr-4-do-SWZ-wzor-oswiadczenia-o-ktorym-mowa-w-art.-117-ust.-4-Pzp.docx Zalacznik-nr-5-do-SWZ-wzor-oswiadczenia-Wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art.-125-ust.-1-Pzp.docx Zalacznik-nr-6-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-przynaleznosci-tej-samej-grupy-kapitalowej-z-innym-wykonawca-ktory-zlozyl-odrebna-oferte-w-postepowaniu.docx Zalacznik-nr-7-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-wykonawcy-o-przynaleznosci-tej-samej-grupy-kapitalowej-z-innym-wykonawca-ktory-zlozyl-odrebna-oferte-w-postepowaniu.docx Zalacznik-nr-8-do-SWZ-klauzule-RODO.docx Zalacznik-nr-9-do-SWZ-numer-postepowania.docx